Argumenti

Broj 42, April 2021.

Časopis za društvena/politička pitanja

Riječ urednika

Vrijeme neumitno prolazi, teče. Ono je kao rijeka koja se ne može usporiti ne da i ne može zaustaviti. Stvar je samo koliko ko vrijeme iskoristi za stvaranje novog, kreativnog i kvalitetnog.

 

Uputstvo za autore

Časopis “Argumenti“ objavljuje originalne naučne radove, pregledne i stručne članke u kojima se izlažu ideje i stavovi o najznačajnijim problemima prirodnih i društvenih nauka sa težištem na političke, pravne i ekonomske teme.

Uputstvo za recenzente

Na osnovu predloška saznajte kako sastaviti izvještaj o recenziji rada, u kom formatu sastaviti izvještaj, koje elemente mora sadržavati,…

Arhiva

U Rubrici Arhiva možete pogledati galeriju svih do sada objavljenih brojeva časopisa “Argumenti”

Kontaktirajte nas