Riječ urednika

Vreli avgustovski dani nisu spriječili redakciju Argumenata da izdaju novi broj ovoga naučnog časopisa.

Pred nama je 49. broj u sedamnaestoj godini izlaženja. Kada se sagledaju ove brojke pomalo djeluje nevjerovatno da je toliko brojeva i toliko izlaženja u kontinuitetu. Trajanje i kontinuitet su i naveće vrijednosti sa kojim se ovaj časopis ponosi.

Primjenjena nauka, teme iz Republike Srpske, BiH, regiona, Evrope i ostalog dijela svijeta kao i mladi autori ostaju i dalje osnovne vrijednosne odrednice i principi kojih se od prvoga broja do danas drže Argumenti.

Kvalitet naučnih radova je osnovni princip koji važi za sve autore iz cijelog svijeta. Radove objavljujemo na srpskom, jeziku ali i na jezicima autora zavisno iz koga govornog područja dolaze.

Za sada su prisutni autori iz ruske Federacije, ali poziv je upućen i svim ostalim.

Argumenti u narednom decembarskom broju obilježavaju mali jubilej – PEDESETI broj koji ćemo na adekvatan način i obilježiti.

O ovom broju bi bilo suvišno i nepotrebno bilo šta više govoriti. On je tu pred nama i autori i njihovi naučni radovi sami za sebe najbolje govore. Zato vam svima preporučujem novi 49.
broja Argumenata.

Milan Ljepojević