Riječ urednika

Opraštamo se od 2022. godine decembarskim 47-im brojem Argumenata. U Novu 2023. godinu ulazimo sa istim planovima i u sedamnaestu godinu postojanja i izlaženja. Sedamnaest godina starosne životne dobi čovjeka govore o njegovom skorom punoljetstvu. Za Argumente se sa pravom može reći da su odavno
to već postali.

Više puta sam do sada rekao da su Argumenti svojim sadržajem potvrdili da im ne treba nikakva najava niti uvodna riječ glavnog urednika. Autori i njihovi naučni radovi su sami za sebe dovoljna preporuka, a tako je i ovaj put u ovom decembarskom 47 broju.

Kontinuitet postojanja i trajanja su možda najbolja preporuka da je nešto uspješno i dobro. Nesumnjivo je da je SNSD kao osnivač i redakcija koja sve ovo vrijeme radi časopis potvrdila svoj kvalitet i sposobnost praćenja društvenih i političkih dešavanja sa stručnog naučnog aspekta, a ne nekakvo prazno politiziranje.

Moramo konstatovati da smo sve što smo planirali za ovu kalendarsku 2022. godinu ostvarili i realizovali. Plan za narednu 2023. godinu je isti kao i svih prethodnih godina. Praćenje društvenih i političkih dešavanja, njihova analiza prvenstveno na prostoru Republike Srpske, BiH i regiona, ali i Evrope, Evroazije i ostatka svijeta. Primjenjena nauka, a ne prazno
filozofiranje i forsiranje mladih autora, ali samo pod uslovom da ispunjavaju kvalitetne standarde.

Na kraju ostaje da svima preporučimo decembarski 47. broj Argumenata i da svima poželimo sretnu i uspješnu Novu 2023. godinu.

Milan Ljepojević