Istorijat časopisa

Slijedeći sintagmu „sloboda misli i izražavanja“ a sa ciljem naučne analize društveno političkih procesa, prvi broj časopisa za društvena i poitička pitanja ARGUMENTI je objavljen 2006. Godine. Tokom trinaest godina izlaženja objavljeno je 36 brojeva časopisa u kojim je sadržano više od 200 radova sa preko 50 autora iz različitih društvenih oblasti. Objavljivanje časopisa se vrši kvartalno.

Od 2019. godine časopis dobija vlastitu intenet prezentaciju i uvodi se dvostruka anonimna recenzija radova.

Osnovni uređivački pravac predstavlja praćenje i analiza aktuelnih društvenih i političkih pitanja kako u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, zemljama okruženja tako i na međunarodnom planu.