Izvještaj recenzenta

PREPORUKE I KOMENTARI RECENZENTA

Naziv časopisa : ARGUMENTI

ID rukopisa :

Naziv rukopisa :

Recezent :

 

Poštovani

Molimo Vas da izvršite recenziju dostavljenog rukopisa odnosno da kompletirate dokument IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI. Sugestije i primjedbe mogu se označiti na rukopisu u prilogu

Kompletiran Izvještaj dostaviti na adresu _________________________

 

 

TEMATSKI KONCEPT ČASOPISA

Rukopis je u skladu sa tematskim oblastima časopisa           

Rukopis nije u skladu sa tematskim oblastima časopisa

NASLOV RUKOPISA

Naslov je odgovarajući           

Naslov nije odgovarajući

IZVOD

Izvod je primjeren temi rukopisa           

Izvod nije primjeren temi rukopisa

ORIGINALNOST I ZNAČAJ

Slični rukopisi već objavljeni o autora           

Slični rukopisi objavljeni od drugih autora

 Postoje visoki elementi originalnosti

NAUČNI DOPRINOS RUKOPISA

Odličan

Dobar           

Marginalan

Nizak

Rukopis ima određene propuste i greške u  naučnom smislu

SLIKE I TABELE

Odlične           

Dobre

Zadovoljavajće

Siromašne

ZAKLJUČCI

Zaključci zasnovani na predmetnim podacima i činjenicam           

Zaključci nisu zasnovani na predmetnim podacima i činjenicama

LITERATURA

Navodi su adekvatno citirani           

Navodi nisu adekvatno citirani

JEZIK

Rukopis je gramatički ispravan           

Potrebna je određena revizija lektora

PREDLOG KATEGORIZACIJE RUKOPISA

Originalni naučni rad          

Pregledni rad

Stručni rad

Nekategorisani rad

PREPORUKE

Rukopis je prihvatljiv u trenutnoj formi          

Rukopis je prihvatljiv sa manjim korekcijama

Rukopis zahtijeva veće korekcije i dodatnu recenziju

Rukopis nije prihvatljiv u bilo kojim okolnostima

KOMENTARI RECEZENTA AUTORU

 

KOMENTARI RECEZENTA UREĐIVAČKOM ODBORU

 

 

DATUM, MJESTO

 

NAPOMENA : Odabranu konstataciju označiti pomoću „text highlight color“.

Primjer :

 JEZIK

Rukopis je gramatički ispravan           

Potrebna je određena revizija lektora

 

Za preuzimanje:

Predložak za Izvještaj recenzenta
DOC, 44 KB