Vijesti

Riječ urednika, Broj 43

ARGUMENTI traju već petnaest godina što nesumnjivo za ovakve naučne časopise nije malo vrijeme. Gledajući broj godina starosti za čovjeka to je završetak osnovne škole i vrijeme polaskau srednju školu. Moramo reći da je pred nama novi 43. po redu avgustovski broj...

Riječ urednika, Broj 42

Vrijeme neumitno prolazi, teče. Ono je kao rijeka koja se ne može usporiti ne da i ne može zaustaviti. Stvar je samo koliko ko vrijeme iskoristi za stvaranje novog, kreativnog i kvalitetnog. Argumenti u ovoj kalendarskoj 2021. godini ulaze u svoju 15-u godinu...

Riječ urednika, broj 41

Svaki put imam dilemu da li je ovakvom sadržaju potrebna bilo kakva uvodna riječ.. najava.. riječ urednika.. ali ipak držim se one narodne „da od viška glava ne boli“. Pred nama je 41. broj časopisa za društvena i politička pitanja ARGUMENTI. Iza nas sa odlaskom 2020....

Riječ urednika, broj 40

Časopis za društvena i politička pitanja ARGUMENTI je došao do svoga jubilarnog 40-og broja u četrnaestoj godini postojanja i izlaženja. Avgustovski broj je tematski i posvećen je obilježavanju 25 godina, Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH ili Dejtonskog sporazuma...

Riječ urednika, broj 38

Davno je rečeno da je najteži u svakom poslu početak. Tačnije, najteže je početi nešto novo pokrenuti. Najsloženije su prve godine odnosno u ovom slučaju najteže je prvih trinaest godina, onoliko koliko izlaze ARGUMENTI. Časopis ARGUMENTI na kraju ove kalendarske...

Riječ urednika, broj 36

Dugo sam razmišljao šta u ovom broju Argumenata da napišem u “riječi urednika” a da to ne bude stereotip i ponavljanje. Ne volim kod drugih bilo koji kliše ili kako se to u narodu kaže “otaljavanje posla” pa isto tako ne želim ni...