Dugo sam razmišljao šta u ovom broju Argumenata da napišem u “riječi urednika” a da to ne bude stereotip i ponavljanje. Ne volim kod drugih bilo koji kliše ili kako se to u narodu kaže “otaljavanje posla” pa isto tako ne želim ni sam to da radim.

Moram reći da je časopis za društvena i politička pitanja ušao u svoju 13-u godinu postojanja i izlaženja i da se slobodno može reći da je potvrdio kontinuitet ne samo svoga postojanja
već i trajanja.

Osim trajanja koji je nesumnjivo potvrđen u dosadašnjem periodu u ovoj godini naš cilj je otvaranje sajta Argumenata što se ovih dana i desilo te uvođenje anonimne recenzije naučnih
radova.

Argumenti su nesumnjivo naučni časopis koji izlazi u Banjaluci i Republici Srpskoj ali naše ambicije su gledajući kvalitet i geografski prostor planetarne. Mi želimo da sa kvalitetom i naučnom metodologijom postavimo najviše svjetski priznate standarde.

Naš cilj je da svoje radove u Argumentima objavljuju prvenstveno autori iz Republike Srpske, BiH, Srbije, regiona ali i iz Evrope i ostalog dijela svijeta. Dogovorena saradnja sa Fakultetom političkih nauka iz Beograda i njihovim politikolozima je u ostvarenju ovoga cilja itekako značajna ali i sa drugima.

Prednost imaju mladi ali svi i mladi i stariji moraju da ispune jedan uslov koji se zove kvalitet. Pripreme za uvođenje anonimne recenzije su na samom kraju i slobodno se može reći da su završene i od narednog avgustovskog broja će se realizovati.

Prevod časopisa na jedan od svjetskih jezika će biti ali nismo još odlučili koji će to biti jezik, da li ruski, kineski, engleski ili njemački. Cilj nam je da to bude na jeziku govornog područja gdje će nas najviše čitati i gdje žele da čuju naš glas i naše stavove i analize.

Svim autorima koji objavljuju svoje radove u ovom broju čestitam a takođe izražavam zahvalnost svim autorima koji svih ovih trinaest godina objavljuju svoje naučne radove u našim i vašim Argumentima.

Milan Ljepojević