Vrijeme neumitno prolazi, teče. Ono je kao rijeka koja se ne može usporiti ne da i ne može zaustaviti. Stvar je samo koliko ko vrijeme iskoristi za stvaranje novog, kreativnog i kvalitetnog.

Argumenti u ovoj kalendarskoj 2021. godini ulaze u svoju 15-u godinu izlaženja. Dužina nečijeg trajanja je jedan od najbitnijih pokazatelja koliko je nešto vrijedno i kvalitetno. Petnaest godina naučnog časopisa Glavnog odbora SNSD „ARGUMENTI“ su potvrda za to.

Aprilski broj je 42 po redu i predstavlja nastavak trajanja i kontinuiteta. Trajanje je nesumnjivo jedna od vrijednosti časopisa za društvena i politička pitanja Argumenti.

Narodna kovanica ili izreka „ista meta isto odstojanje“ za Argumente ne važi, jer svaki novi broj i svaka nova godina su drugačiji od one prethodne. Sadržaji i sami autori to potvrđuju.

Sve osmišljeno i zacrtano od prvoga broja smo do sada realizovali.. Predvidjeli smo da izlazimo svaka četiri mjeseca tri puta godišnje u aprilu, avgustu i decembru i to smo do sada realizovali.

Odlučili smo da objavljujemo sadržaje u kojima dominira primjenjena nauka, a ne prodaja magle i praznih priča i to uglavnom realizovali.. opredjelili smo se da prednost imaju autori iz Republike Srpske, Srbije BiH, regiona, Evrope i svijeta i to ostvarili.

Rekli smo da će prednost imati mladi autori ali samo pod uslovom da ispunjavaju potrebne standarde i kvalitete i to smo do sada dosledno primjenjivali.

Koristeći iskustvo eminentnog beogradskog časopisa MEĐUNARODNA POLITIKA i cijenjenog urednika prof. dr. Ranka Petkovića uveli smo praksu objavljivanja govora domaćih i međunarodnih državnika i to svih ovih petnaest godina i 42 broja realizovali i ostvarili.

Plan je bio i kreiranje vlastitog sajta i od prošle kalendarske godine Argumenti su na vlastitom sajtu www.argumenti.info I nalaze se na vlastitoj adresi u elektronskom obliku.

Odlučili smo da radove osim na srpskom jeziku objavljujemo i na jednom od svjetskih jezika zavisno iz koga je govornog područja autor. Cijele prošle godine radove cijenjenih ruskih autora objavljujemo na srpskom i ruskom jeziku i čekamo autore iz Kine, Evropske unije, Velike Britanije, SAD i drugih da i na njihovim jezicima objavljujemo radove.

Kategorizacija časopisa je u toku i već više od godinu dana je taj proces otvoren u Ministarstvu za naučnotehnološki razvoj visoko obrazovanje i informaciono društvo Vlade Republike Srpske.

Argumenti su dostigli nivo da u svakom broju mogu da izdaju još jedan ništa manje kvalitetan i aktuelan broj Argumenata. O rejtingu autora možemo govoriti samo sa velikim uvažavanjem i divljenjem.

Nova 2021. godina je pred nama i novi brojevi časopisa.

Milan Ljepojević